ข่าวประจำวัน » เลิกเงินรางวัลค่าปรับ เปลี่ยนเป็นให้โอทีจราจรชม.ละ50บ.

เลิกเงินรางวัลค่าปรับ เปลี่ยนเป็นให้โอทีจราจรชม.ละ50บ.

4 มิถุนายน 2019
271   0

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา (รองผบช.ศ.) ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) กล่าวว่า ตามที่สตช.มีแนวคิดที่จะยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับพ.ร.บ.จราจรทางบก  โดยที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 

โดยที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลค่าปรับจากพ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 และการนำเงินรางวัลค่าปรับมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการจราจร

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะทำงานได้ดำเนินการศึกษาเพื่อหาแนวทางและรูปแบบการยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับ พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และข้อบังคับกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินรางวัลค่าปรับไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับงานจราจร เพื่อเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย

พล.ต.ต.เอกรักษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดที่ได้ทำการศึกษาไว้นั้นมีดังนี้

ยกเลิกรางวัลนำจับ โดยคิดค่าตอบเป็นค่าล่วงเวลา(โอที)แทนในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท โดยตามระเบียบจะให้โอทีได้ไม่เกินวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมง รวมเป็นเงินโอทีต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน 7,400 บาท

จากเดิมที่ให้การให้เงินรางวัลค่าปรับแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายอำนวยการที่ชั้นยศไม่เกินพันตำรวจโท ได้ไม่เกิน 10,000ต่อคนต่อเดือน

 

ส่วนการส่งเงินค่าปรับยังคงส่งให้ท้องถิ่นร้อยละ 50 และส่งให้เป็นเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ 5 ส่วนที่เหลือจากเดิมที่เป็นเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ก็จะปรับมาเป็นส่งให้คลังแล้วขอจัดสรรคืนมาเพื่อใช้งานในเรื่องการบริหารจัดการงานจราจรทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องพิจารณาก่อนว่ามีการตั้งเป็นกองทุนหรือหรือในรูปแบบใดที่เหมาะสม

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวยังจะต้องรอคณะทำงานสรุปและพิจารณาเห็นชอบในหลักการอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียดที่ได้ศึกษาไว้จะนำเข้าที่ประชุมในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ โดยทางพล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผบ.ตร.หัวหน้าคณะทำงานศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานด้านการจราจรในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาผลการศึกษาดังกล่าว และตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อน

จากนั้นตามขั้นตอน จะเสนอผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เซ็นอนุมัติเห็นชอบ และส่งเรื่องไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอแก้ไขระเบียบ ก็จะสามารถประกาศใช้ได้ ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะต้องขึ้นอยู่กับผลการประชุมว่าเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหรือไม่

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานจราจรเฉพาะในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีตำรวจจราจรผู้ปฎิบัติงานและฝ่ายอำนวยการรวมแล้วประมาณ 4,000 นาย ส่วนตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรในส่วนภูมิภาคทัอีกประมาณ 3,000 นาย รวมทั้งประเทศประมาณ 7,000 นาย.

ที่มา : dailynews

Loading...