ความเชื่อ, ดูดวง » คำอธิษฐานก่อนและหลังใส่บาตร ทำบุญ แบบสั้นๆ จำง่าย ได้อานิสงส์มาก

คำอธิษฐานก่อนและหลังใส่บาตร ทำบุญ แบบสั้นๆ จำง่าย ได้อานิสงส์มาก

29 กรกฎาคม 2019
2974   0

คำกล่าวก่อนใส่บาตร!

“ยกอาหารขึ้นเหนือศรีษะแล้วว่า สุทินนังวะตะเม ทานังอาสะวัก ชะยาวะหังโหตุ  ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถิด

หรือจะกล่าวเป็นภาษาไทยง่าย ๆ คือ ข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูนหัวตั้งจิตจำนง  ตักบาตรพระสงฆ์ขอให้ทันพระศรีอาริย์(นี้ตั้งความปรารถนาพบพระพุทธเจ้าพระองค์หน้า)  ขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตกาลเทอญ”

พระหลวงพ่อบางรูปสอนว่า 

การอธิษฐานทำบุญใด ๆ ทั้งก่อนและหลังทำบุญ ต้องประกอบไปด้วย ว่า “ขอผลบุญนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ” ก็ได้

แล้วตามด้วยความปรารถนาดีอื่น ๆ ที่เราต้องการให้บุญส่งผลช่วย และอย่าลืมให้คุ้มครองลูกหลานคนในครอบครัวที่รักของเราด้วยนะ โดยเฉพาะพ่อแม่

คำกล่าวหลังใส่บาตร!!

นัตถิเมสาระนังอัญยัง สังโฆเม สะระณังวะรัง เอเตนะสัจจะวัชเชนะ โสตถิเมโหตุสัพพะทา  สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสาระณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

 

กรวดน้ำหลังใส่บาตรสั้น ๆ

กรวดน้ำหลังใส่บาตรหรือทำบุญ!!! ชาวพุทธโชคดี ที่พระพุทธศาสนา สอนวิธีทำบุญและอุทิศบุญ โดยเฉพาะกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

อิทังเม ญาตินังโหตุ สุขิตาโหตุญาตะโย

ขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ขอบุญทั้งหลายให้แก่คู่กรรมคู่เวรของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ

ท่านจะอยู่ภพใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านมารับแล้วอโหสิกรรมอดโทษ ให้แก่ข้าพเจ้า ไม่ตามจองล้างจองผลาญจองเวร ซึ่งกันและกันตลอดไปและอนุโมทนาบุญกลับมาหาข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด

Loading...