สภาเศรษฐกิจโลกเผย ไทยเสี่ยงพบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่แตก นำมาเป็นอันดับแรก

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สนค. ได้ศึกษารายงาน “ความเสี่ยงระดับภูมิภาคในการประกอบธุรกิจ” ที่สภาเศรษฐกิจโลกจัดทำขึ้น พบว่า ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่รวม 7 อันดับแรกของโลก ได้แก่

 

สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส และอินเดีย ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงรวมทั้งมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 225% ของ จีดีพีโลก

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต่อความเสี่ยงต่างๆรวมถึงประเทศไทย ที่โรงงานใหญ่ๆปิดตัวลง และเลิกจ้างนั่นเอง (อันดับนับจากประเทศไทย, ภูมิภาค, และอันดับโลก)

 

 

ความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่
1. เศรษฐกิจฟองสบู่

2. ความล้มเหลวของรัฐบาล

3. การโจมตีทางไซเบอร์

4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์

5. ความไม่มั่นคงทางสังคม

สรุป 10 อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่
1. ภัยธรรมชาติ

2. การโจมตีทางไซเบอร์

3. ความขัดแย้งระหว่างรัฐ

4. วิกฤตการณ์ทางการเงิน

5. เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรง

6. เศรษฐกิจฟองสบู่

7. การโจรกรรมข้อมูล

8. วิกฤตราคาพลังงาน

9. ภาวการณ์ว่างงาน

10. ความล้มเหลวของรัฐบาล

 

สรุป 10 อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของโลก ได้แก่
1. วิกฤตทางการเงิน

2. การโจมตีทางไซเบอร์

3. ภาวะการว่างงาน

4. วิกฤตราคาพลังงาน

5. ความล้มเหลวของรัฐบาล

6. ความวุ่นวายทางสังคม

7. การโจรกรรมข้อมูล

8. ความขัดแย้งระหว่างรัฐ

9. การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

10. เศรษฐกิจฟองสบู่

**เกาะงานประจำไว้ให้แน่น ซื้อบ้าน ออกรถ ต้องดูให้ดี เศรษฐกิจตอนนี้ไม่สู้ดีเท่าที่ควร**

 

ที่มา : Regional Risk of Doing Business 2019
จัดทำขึ้นโดย สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

Site Icon

จมูกมด

ประกันภัย-เงินให้กู้ยืม-แก๊ส-ไฟฟ้า-จำนอง-อัยการ-องศา-ข้อเรียกร้อง-การประชุม-ทนายความ-การฟื้นตัว-บริจาค-การรักษา-เครดิต-ซอฟต์แวร์-เรียน-เทรดดิ้ง-โฮสติ้ง-ทันทุกเหตุการณ์-ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง วาไรตี้ อัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes