ช่องทางสร้างอาชีพ » ไม่ต้องเป็นข้าราชการ ก็มีบำนาญได้ สูงสุดถึงเดือนละ 7,200 บาท

ไม่ต้องเป็นข้าราชการ ก็มีบำนาญได้ สูงสุดถึงเดือนละ 7,200 บาท

22 มกราคม 2020
3574   0

นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับราชการ แต่ก็สามารถมีเงินบำนาญไว้ใช้ตอนแก่เฒ่าได้เหมือนกัน   ซึ่งปัจจุบันได้มีโครงการออมเงินเพื่อเป็นหลักประกันบำนาญให้กับประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการแรงงาน  ซึ่งดำเนินการโดยกองทุนการออมแห่งชาติ( กอช.)

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสออมเงินเก็บไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี เรียกว่าเป็นเงินบำนาญหลังเกษียณเหมือนกับราชการ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุมีความสุขขึ้น

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ คือ กลุ่มประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการแรงงาน อาทิ กลุ่มของพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร แม่บ้าน และกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป แรงงานนอกระบบ และผู้ที่ไม่ยังไม่รับความคุ้มครอง เช่น นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยสมัครใจ และเริ่มต้นออมได้ตั้งแต่ 50 – 13,200บาทต่อปี และไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะต้องจ่ายเงินออมในทุกเดือน หากเดือนไหนมีน้อยก็จ่ายน้อย เดือนไหนมีมากสามารถจ่ายมากได้

โดยรัฐจะจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งในทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยแบ่งช่วงอายุดังนี้

ช่วงอายุ 15-30 ปี รัฐจะจ่ายสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท

ช่วงอายุ 30-50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท

ช่วงอายุ 50-60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

ซึ่งเมื่อออมเงินจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้เงินกลับคืนมาเป็นเงินบำนาญ สูงสุดถึง 7,200 บาท/เดือน

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสม เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน สมัครผ่านทางหน่วยรับสมัครของ กอช. อาทิเช่น

ที่ว่าการอำเภอ 878 แห่งทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่งคือ ธ.ก.ส. ,ธอส. ,ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่านสถาบันการเงินชุมชน และเครือข่าย กอช.ทั่วประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7