ครม.อนุมัติเงินกู้ 1.4 พันล้านช่วยพม่า ใช้ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าย่างกุ้ง สร้างสัมพันธ์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ครม.เห็นชอบ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา  สำหรับโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เมืองย่างกุ้ง

โดยให้ สำนักงานความร่วมมือ พัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน ในรูปแบบเงินกู้ เงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) ทั้งหมดจำนวน วงเงิน 1,458.248 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้าง และปรับปรุง สถานีไฟฟ้าย่อย และสายส่งของเมียนมา

โดยใช้แหล่งเงิน จาก 2 ส่วน คือ

1.เงินงบประมาณ วงเงิน 729.124 ล้านบาท โดยขอจัดสรรงบประมาณ เป็นรายปี รวม 3 ปี ตั้งแต่งบประมาณปี 2564 – 2566

2.เงินกู้ จากสถาบันการเงิน ภายในประเทศ วงเงิน 729.124 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 5 ปี ด้วยวิธีการประมูล เพื่อหาผู้เสนอเงื่อนไข ที่ดีที่สุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับเงื่อนไข การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน ในรูปแบบ เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) ประกอบด้วย

1.อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี

2.อายุสัญญา 30 ปี (รวมระยะเวลา ปลอดหนี้ 10 ปี)

3.ใช้สินค้า และบริการจากประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา

4.ผู้รับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรที่ปรึกษา เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย

5.กฎหมายที่ใช้บังคับ สำหรับสัญญากู้เงิน เป็นกฎหมายไทย

Site Icon

จมูกมด

ประกันภัย-เงินให้กู้ยืม-แก๊ส-ไฟฟ้า-จำนอง-อัยการ-องศา-ข้อเรียกร้อง-การประชุม-ทนายความ-การฟื้นตัว-บริจาค-การรักษา-เครดิต-ซอฟต์แวร์-เรียน-เทรดดิ้ง-โฮสติ้ง-ทันทุกเหตุการณ์-ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง วาไรตี้ อัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes