รัฐเตรียมสร้างบ้าน 100,000 หลัง ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหาร การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

เพื่อติดตาม การดำเนินงาน และมอบนโยบาย การขับคลื่อนงาน ด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร กคช. เข้าร่วมประชุม

 

ซึ่งนายจุติ กล่าวว่า ตนได้รับฟัง การขับเคลื่อน โครงการที่สำคัญ ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยเฉพาะ โครงการช่วยเหลือเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโค วิ ด -1 9 ที่ส่งผลให้ ประชาชน ถูกเลิกจ้างงาน ไม่มีรายได้

เนื่องจาก กิจการได้ปิดตัวลง และไม่มีที่อยู่อาศัย กคช. จึงได้จัดทำโครงการ บ้านเช่า 999 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือ ด้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งขณะนี้ มีผู้เข้าพักอาศัย บ้านเช่า ในโครงการดังกล่าวแล้ว กว่า 3,000 ราย รวมทั้ง การพักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระ แก่ผู้พักอาศัยในโครงการของ กคช.

นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า ตนได้มอบนโยบาย การขับเคลื่อนภารกิจ ที่สำคัญ และช่วยเหลือ กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ถึงปานกลาง ที่มีปัญหาเรื่อง ที่อยู่อาศัย

โดยได้มอบให้ กคช. เตรียมขับเคลื่อน โครงการสำคัญ ได้แก่

1. บ้านสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100,000 หน่วย ภายในเวลา 5 ปี แบ่งเป็นปีละ 20,000 หน่วย

2. การ Re-Branding องค์กร  โดยมุ่งเน้น การช่วยเหลือประชาชน ที่มีรายได้น้อย ให้มีความมั่นคง ด้านที่อยู่อาศัย มากกว่าเชิงพาณิชย์

3. การสร้างที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ของประเทศไทย ในปี 2564 โดยกำหนดแผนเริ่มต้น ในพื้นที่ 4 มุมเมืองของ กทม. หรือปริมณฑล ซึ่งจำเป็นต้องให้ กคช. วางแผน ดำเนินงานต่อไป

4. การนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาใช้ ในการทำงาน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการ

5. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของ กคช. ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารทรัพย์สิน ขององค์กรให้เกิดประโยชน์ อย่างคุ้มค่า

และ 6. เร่งดำเนินการ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย ให้มีความน่าอยู่ พร้อมให้ผู้ที่ทำการซื้อ หรือเช่าอาศัย เข้ามาพักอาศัยได้ทันที และต้องคำนึงถึง คุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อม ของผู้พักอาศัย เป็นสำคัญ

 

อ่านต่อ  รายละเอียด โครงการบ้านเช่า ราคาพิเศษ จากรัฐ เริ่มต้น 999 บาท/เดือน

อ่านต่อ   “บ้านล้านหลัง”จาก ธอส. กู้ได้ 1.2ล้าน จ่ายสบายเดือนละ 4,500 สานฝันคนอยากมีบ้าน

Site Icon

จมูกมด

ประกันภัย-เงินให้กู้ยืม-แก๊ส-ไฟฟ้า-จำนอง-อัยการ-องศา-ข้อเรียกร้อง-การประชุม-ทนายความ-การฟื้นตัว-บริจาค-การรักษา-เครดิต-ซอฟต์แวร์-เรียน-เทรดดิ้ง-โฮสติ้ง-ทันทุกเหตุการณ์-ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง วาไรตี้ อัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes