เตรียมแจกทุน 3000 นักเรียน ทั่วประเทศ อนุบาล มัธยม

รองเลขาธิการ คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ กล่าวเปิดการประชุม ผ่านระบบ Teleconference ว่า

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สพฐ. ร่วมกับ กสศ. ปฏิรูปกระบวนการ คัดกรองนักเรียน ยากจน และปฏิรูป วิธีจัดสรรงบประมาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง

และได้รับความร่วมมือ จากเขตพื้นที่ การศึกษา ผอ. ครู กว่า 4 แสนคน ในการระดม ขับเคลื่อน เพื่อสร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา ให้กับนักเรียน ผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ มาอย่างดี

ทำให้ สพฐ. มีเครื่องมือ การคัดกรอง และช่วยเหลือ นักเรียนยากจน ได้กว่า 1.7 ล้านคน รวมทั้ง ได้รับเงินช่วยเหลือ เพิ่มเติมจาก กสศ.อีกคนละ 3,000 บาท/คน/ปี จำนวน 740,000 กว่าคน ครอบคลุม โรงเรียนกว่า 27,512 โรงเรียน

 

สำหรับ ในปีการศึกษา 2563 สพฐ. และ กสศ. ได้ขยายผล การพัฒนา และบูรณาการร่วมกัน ทั้งความช่วยเหลือ นักเรียน ยากจนพิเศษ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ม.ต้น ทั่วประเทศ ให้ได้รับ การช่วยเหลือ เงินอุดหนุน แบบมีเงื่อนไข

นอกจากนี้ ยังบูรณาการ การบันทึกข้อมูล เพื่อเยี่ยมบ้าน และบันทึกข้อมูล การคัดกรอง ไว้ในระบบเดียวกัน โดยบันทึกข้อมูล ครั้งเดียว สามารถนำไปใช้ สำหรับเรื่องการเยี่ยมบ้าน และการคัดกรอง ได้เลย

กระบวนการคัดกรอง นักเรียนยากจนพิเศษ ในส่วนของนักเรียนกลุ่มใหม่ ตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล สังกัด สพฐ. กรณีที่บางพื้น ที่มีการแพร่กระจาย CO VI D ให้คุณครู สามารถใช้ วิธีการสำรวจ สอบถามข้อมูล จากผู้ปกครอง โดยผู้ปกครอง หรือ ครูส่งรูปถ่าย หรือข้อมูล เข้ามาในระบบได้

และในวันที่มารับเงิน ให้เซ็นรับรอง ความถูกต้อง ของข้อมูลได้ ส่วนเรื่องการเซ็นรับรอง เอกสารที่เป็น เจ้าหน้าที่รัฐ สามารถส่งเอกสาร มาทางไปรษณีย์ได้

 

โดย ในภาคเรียนที่ 1/2563 จะคัดกรองนักเรียน ที่ได้รับเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนย ากจน จาก สพฐ. ครบรอบ 3 ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 และนักเรียน กลุ่มที่ยังไม่เคย ได้รับทุน ตั้งแต่อนุบาล-ม.ต้น ทั่วประเทศ

 

ส่วนนักเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง นักเรียนยากจนพิเศษ เมื่อเทอมที่ผ่านมา สามารถยื่นสมัคร เข้ามาใหม่ได้ ทันที เพราะเชื่อว่า มีเด็ก และผู้ปกครอง จำนวนมาก ที่ได้รับผลกระทบ  กสศ. ต้องเร่ง เข้าไปช่วยเหลือ เพื่อป้องกัน การเสี่ยงหลุด ออกจากระบบ การศึกษา

โดยผู้ที่ผ่าน การคัดกรอง เป็นนักเรียนยากจนพิเศษ ในปีนี้ จะได้รับจัดสรร ทุนเสมอภาค ทันที จำนวน 2,000 บาท ในเทอม1/2563 เพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ของครอบครัว ส่วนที่เหลือ อีก 1,000 บาท จะจัดสรรให้ ในเทอม 2/2563

Site Icon

จมูกมด

ประกันภัย-เงินให้กู้ยืม-แก๊ส-ไฟฟ้า-จำนอง-อัยการ-องศา-ข้อเรียกร้อง-การประชุม-ทนายความ-การฟื้นตัว-บริจาค-การรักษา-เครดิต-ซอฟต์แวร์-เรียน-เทรดดิ้ง-โฮสติ้ง-ทันทุกเหตุการณ์-ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง วาไรตี้ อัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes