ธ.ก.ส.เปิดกู้ 50,000 บาทผ่าน LINE เพื่อลงทุน อัตราดอกเบี้ย 0%

รองผู้จัดการ ธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. นายสมเกียรติ กิมาวหา เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ เปิดตัวสินเชื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ  2 ประเภท ล่าสุด ได้อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่สนใจ

 

โดยเปิดช่องทาง ลงทะเบียน ขอสินเชื่อ ผ่านทาง LINE Official @baacfamily โดยกดเมนู ขอสินเชื่อ กรอกรายละเอียด ตามกำหนด หากอนุมัติ รอนัดหมายจากสาขา เพื่อทำสัญญา

สำหรับ สินเชื่อ 2 ประเภท ที่เปิดให้ลงทะเบียน ได้แก่

-สินเชื่อ “New Gen Hug บ้านเกิด”

วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือค่าใช้จ่าย หมุนเวียน ในการทำการเกษตร หรือประกอบธุรกิจ การเกษตร สมัยใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยี หรือ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ย กรณีค่าใช้จ่าย หมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก

-สินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”

วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หมุนเวียน และทำการเกษตร ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง หรืออาชีพ ที่เกี่ยวเนื่อง กับการเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม

วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนเช่นกัน ซึ่งจะเปิด ให้ลงทะเบียนได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อ ขอสินเชื่อ ได้ที่สาขา ใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึง 30 มิถุนายน 2564

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการฯ ได้ที่ Call Center 02 555 0555

Site Icon

จมูกมด

ประกันภัย-เงินให้กู้ยืม-แก๊ส-ไฟฟ้า-จำนอง-อัยการ-องศา-ข้อเรียกร้อง-การประชุม-ทนายความ-การฟื้นตัว-บริจาค-การรักษา-เครดิต-ซอฟต์แวร์-เรียน-เทรดดิ้ง-โฮสติ้ง-ทันทุกเหตุการณ์-ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง วาไรตี้ อัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes