‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เดือนตุลาคม กดเป็นเงินสดได้ 2 รายการ

ภายในเดือนตุลาคมนี้ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถกดเป็นเงินสดได้ จากวงเงินช่วยเหลือได้ 2 รายการ
โดยจะโอนเข้าพร้อมกันในวันที่ 18 ตุลาคมนี้

บัตรคนจน 2 รายการที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ มีดังนี้

1.ค่าน้ำประปาฟรี

ผู้ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน เกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียน ใช้สิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว

จะได้เงินช่วยเหลือ 100บาท/เดือน/ครัวเรือน เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ ต้องสำรองจ่าย เงินสดไปก่อน จากนั้น ระบบ จะทำการ บันทึกข้อมูล

และทำการโอน เงินสดให้ กลับเข้า บัตรคนจนทีหลัง และสามารถ นำบัตรฯ มากดเงินสด ใช้ได้เลย

2.ค่าไฟฟ้าฟรี

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ คือ ผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่เกินเกณฑ์ ที่กำหนด เดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียน ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

โดยจะได้เงิน ช่วยเหลือ 230บาท/เดือน/ครัวเรือน เมื่อบิลค่าไฟมา ผู้ได้สิทธิ์ ต้องสำรองจ่าย เงินสดไปก่อน

จากนั้น ระบบ จะทำการ บันทึกข้อมูล และทำการโอน เงินสดให้ กลับเข้า บัตรคนจนทีหลัง และสามารถ นำบัตรฯ มากดเงินสด ใช้ได้เลย

นอกจากนี้ ผู้ที่มีบัตรคนจน ยังจะได้รับ วงเงินช่วยเหลือ ที่กดเป็นเงินสดไม่ได้ ทั้งหมดอีก 4 รายการ  ดังนี้

ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

-วงเงินช่วยเหลือ ค่าซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค ที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้า ประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ที่ กระทรวงพาณิชย์กำหนด

-ส่วนลด ค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

-โครงการ เพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการเพิ่มวงเงิน ซื้อสินค้า อุปโภคบริโภค ให้บัตรคนจนอีก 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

Site Icon

จมูกมด

ประกันภัย-เงินให้กู้ยืม-แก๊ส-ไฟฟ้า-จำนอง-อัยการ-องศา-ข้อเรียกร้อง-การประชุม-ทนายความ-การฟื้นตัว-บริจาค-การรักษา-เครดิต-ซอฟต์แวร์-เรียน-เทรดดิ้ง-โฮสติ้ง-ทันทุกเหตุการณ์-ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง วาไรตี้ อัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes