ขั้นตอนการลงทะเบียน ง่ายๆ รับเงิน 3000 บาท โครงการ คนละครึ่ง

สำหรับการลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิรับเงิน 3000 บาท จากโครงการ คนละครึ่ง ซึ่งจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไป

โดยจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิจำนวน 10ล้านคน ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นผู้ที่ มีสัญชาติไทย

2.ต้องมี อายุ 18 ปี ขึ้นไป

3.รับสิทธิ์ได้ ประมาณ 15 ล้านคน

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

5.โอนเงินเข้าภายในแอป เป๋าตัง 3,000 บาท/คน

6.ครอบคลุม ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย 80,000 ร้านค้า ทั่วทั้งประเทศ

วิธีการลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่ง

– เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

– กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน”

– อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการกดตกลงยินยอม

– กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์

– กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน

– เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS

เมื่อดำเนินการครบ ก็สามารถ ใช้จ่ายกับร้านค้า ที่ติดตั้งแอปฯ “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

 

Site Icon

จมูกมด

ประกันภัย-เงินให้กู้ยืม-แก๊ส-ไฟฟ้า-จำนอง-อัยการ-องศา-ข้อเรียกร้อง-การประชุม-ทนายความ-การฟื้นตัว-บริจาค-การรักษา-เครดิต-ซอฟต์แวร์-เรียน-เทรดดิ้ง-โฮสติ้ง-ทันทุกเหตุการณ์-ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง วาไรตี้ อัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes