ชาวนาเตรียมเฮ รัฐเตรียมช่วย ครัวเรือนละ 20,000

นับว่าเป็นข่าวดีของชาวนา เมื่อ เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า…

เตรียมช่วยชาวนาปี 63/64 มาตรการช่วยเกษตรกร เรื่องค่าบริหารจัดการ และปรับปรุงคุณภาพ รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท

การประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 ถึง 31 พ.ค. 64

โดยชนิดของข้าว คือ

-ข้าวเปลือกหอมมะลิ
-ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
-ข้าวเปลือกเจ้า
-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
-ข้าวเปลือกเหนียว

ณ ราคาความชื้น ไม่เกิน15 เปอร์เซ็น ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ จำนวนประมาณ 4.5 ล้านครัวเรือน (รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท ก็จะได้ครัวเรือนละ 20,000 บาท)

ส่วนมาตรการคู่ขนาน ประกอบด้วย

– มาตรการรักษา เสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 ผ่านโครงการ สินเชื่อชะลอการขาย ข้าวเปลือกนาปี วงเงินรวม 1.98 หมื่นล้านบาท

-โครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 1.55 หมื่นล้านบาท

-โครงการชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ในอัตราชดเชย ดอกเบี้ยร้อยละ 3 วงเงินรวม 610 ล้านบาท

-โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก

-โครงการยกระดับคุณภาพ และต่อยอด ด้านการตลาด ข้าวหอมมะลิ ของประเทศไทย

ที่มา เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0

Site Icon

จมูกมด

ประกันภัย-เงินให้กู้ยืม-แก๊ส-ไฟฟ้า-จำนอง-อัยการ-องศา-ข้อเรียกร้อง-การประชุม-ทนายความ-การฟื้นตัว-บริจาค-การรักษา-เครดิต-ซอฟต์แวร์-เรียน-เทรดดิ้ง-โฮสติ้ง-ทันทุกเหตุการณ์-ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง วาไรตี้ อัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes