เช็กด่วน 4 กลุ่มล่าสุด ไม่ได้สิทธิรับเงิน 3,500บาท 2 เดือน

จากกรณี รัฐบาลมีมาตรการ ช่วยเหลือเงินเยี ยวย า 3,500 บาท 2 เดือน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า


จำนวนผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือนนั้น ต้องให้คลังพิจารณาก่อน
ซึ่งจะแตกต่างกับโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ใครลงก่อนได้ก่อน
แต่โครงการนี้ ไม่ต้องแย่งกัน หากมีคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ก็จะได้รับสิทธิ์ทันที

 

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า
โครงการ “เราชนะ” จะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนแน่นอน
เพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูล ประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน และมาคัดกรองออก จนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆ

เบื้องต้น กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้ร่วมโครงการนี้ ได้แก่

ผู้มีอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 เป็นต้น

หากผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง

หากเข้าเกณฑ์เป็นผู้ได้รับสิทธิ จะไม่จำเป็นต้องเข้าไป กรอกข้อมูลในโครงการเราชนะอีก
เนื่องจากจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ต้องรอความชัดเจนเรื่องระบบอีกที

 

สำหรับ 4 กลุ่ม ที่จะไม่มีสิทธิเข้าโครงการนี้ คือ

1.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3.ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

4.ผู้ที่มีรายได้สูง

โดยจะมีการกำหนด เกณฑ์ของรายได้อีกครั้ง ซึ่งจะประเมินจาก ฐานเงินเดือน และบัญชีเงินฝาก

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ชัดเจน นั้นจะกำหนดออกมาอีกครั้ง หลังจากผ่านการประชุมและอนุมัติจาก ครม.