ข่าวดี! เงินกู้ไม่มีดอก เพื่ออาชีพผู้สูงวัย มีทุนให้คนละไม่เกิน 30,000

ข่าวดี สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ต้องการมีเงิน เพื่อไปประกอบอาชีพ

เมื่อกองทุนผู้สูงอายุ ได้ให้กู้แบบไม่มีดอกเบี้ย แก่ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพ

โดยเพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า…

 

มาแล้วจ้า! เงินกู้ปลอดดอก เพื่ออาชีพผู้สูงวัย

ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ มีเงินทุนให้แก่ท่าน

-รายบุคคล คนละไม่เกิน 30,000 บาท
-รายกลุ่ม ให้กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท แต่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน

กองทุนจะคัดเลือกผู้ที่มีความจำเป็น และมีความสามารถ ในการประกอบอาชีพ

ส่วนการจ่ายชำระคืน เป็นแบบรายงวด งวดละเดือน ระยะเวลา 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

ผู้สนใจสอบถามและขอกู้ยืมได้ที่ กองทุนผู้สูงอายุ โทร. 0 2354 6100
หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ