เทพไท’ เสนอรัฐแจกเงิน 3,500 บาท 3 เดือน ตามทะเบียนบ้าน

เทพไท’ เสนอรัฐแจกเงิน 3,500 บาท 3 เดือน ตามทะเบียนบ้าน มั่นใจไม่ตกหล่น เป็นธรรมกับทุกคน

 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง

กรณีที่รัฐบาลแจกเงินเยียวยา คนละ 3500 เป็นเวลา 2เดือน นั้นว่า

สำหรับการจะเยีย วย า 3,500 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือนนั้น

ส่วนตัวอยากเสนอ ให้เยียวยาเป็นเวลา 3 เดือน เท่าโครงการเราไม่ทิ้งกัน

แต่ยังไม่ทราบวิธีการเยียวย าของรัฐบาลที่ชัดเจน ว่าจะใช้แนวทาง การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น

หรือเว็ปไซด์ใหม่ หรือจะใช้ฐานข้อมูลเก่า ในโครงการเราไม่ทิ้งกันในรอบแรก

เพราะวิธีการดังกล่าว มีจุดอ่อน และปัญหาตามมามากมาย ทำให้คนจนผู้ได้รับผลกระทบจริง ไม่ได้รับการเยียวยา

แต่บางครัวเรือน กลับได้รับการเยียวยาหลายคน จึงอยากจะให้รัฐบาล ทบทวนวิธีการเยียวย าใหม่

โดยตนยืนยันแนวความคิดเดิม คือ เยียวยาเป็นรายครัวเรือน ตามบัญชีทะเบียนบ้าน ของสำนักทะเบียนราษฏร กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งมั่นใจว่า จะมีผู้ได้รับการเยียวย าครบทุกครัวเรือน ไม่มีการตกหล่น และเป็นธรรมกับคนไทยทุกคนด้วย

ยกเว้นครอบครัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ ที่ได้รับเงินเดือนประจำ จากรัฐบาลอยู่แล้ว