บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา 3,500 บาท เราชนะ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

จะเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนโครงการ เราชนะ โดยกำหนดระยะเวลา ลงทะเบียน เร็วสุดภายในสิ้นเดือนมกราคม

และผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ จะได้เงินอย่างช้าสุด น่าจะไม่เกินสัปดาห์แรก ของเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับผู้ที่มี บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จำนวน 14 ล้านคนนั่น

จะได้รับเงินบรรเทาทุกข์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง ไม่เกิน 15 ล้านคน ทั้งเฟส 1 และเฟส 2

ต้องมาพิจารณา คุณสมบัติอีกครั้ง ว่าจะผ่านเกณฑ์ ได้รับเงินครั้งนี้หรือไม่

สำหรับกลุ่มที่ต้อง ลงทะเบียนใหม่ เป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิม

โดยต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร ที่เคยขึ้นทะเบียน กับกรมส่งเสริมการเกษตร

ซึ่งในหลักการ ก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เหมือนมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน เช่น

กลุ่มคนขับแท็กซี่ คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์