คลังเปิดคัด บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 64

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า

ภายในปีนี้ จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน

โดยกระทรวงการคลัง จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุป หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ช่วงเดือน มี.ค. 2564

ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ และประชาชนทั่วไป เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

และจากนี้ไป กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูล ผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล

โดยกลุ่มเดิมที่ได้รับ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ก็ต้องเข้ามาลงทะเบียน ทบทวนใหม่ทุกคน

ซึ่งเป็นเหมือน กับการพิจารณา เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น

มีคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้ว เพราะมีเงินเดือนเกินกว่า 1 แสนบาทต่อปี

หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดกรองออกไป

อ่านเพิ่มเติม  ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ พิจารณาเกณฑ์ใหม่

อ่านเพิ่มเติม  :  แบบฟอร์ม ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

อ่านเพิ่มเติม  : เช็คสิทธิลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ทั้งนี้ การเปิดทบทวน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ จะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่

โดยจะพิจารณาคุณสมบัติ จากรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากกที่ผ่านมา ที่พิจารณาจากรายได้รายบุคคล เช่น

ภรรยาในครอบครัวนั้น เป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้จำนวนมาก

ที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิ แต่รอบนี้จะพิจารณา เกณฑ์รายได้ครอบครัว