กลุ่มใช้บัตรประชาชน รับเงินรวดเดียว 6,000 บาท

ข่าวดีสำหรับประชาชน ที่ลงทะเบียนในโครงการ เราชนะ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน)

 

ที่ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านสาขา หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่

 

สำหรับวันที่ 19 มี.ค.นี้  กลุ่มที่ใช้บัตรประชาชน ลงทะเบียนในโครงการเราชนะ

-ช่วง 22 ก.พ.-5 มี.ค. จะได้รับรับเงิน รวดเดียว 6,000 บาท

-ส่วนที่ลงทะเบียนช่วง 8-26 มี.ค. จะได้รับเงิน 9 เม.ย.ทีเดียว 7,000 บาท

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม ซึ่งได้ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา

ซึ่งจะได้รับวงเงินสิทธิ์ (กรณีผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ) ในวันที่ 19 มีนาคม จำนวน 6,000 บาท

และจะได้รับวงเงินสิทธิ์อีก 1,000 บาท ในวันที่ 26 มีนาคม

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 8-26 มีนาคม  จะประกาศผล การคัดกรองคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน เป็นต้นไป

และในวันที่ 9 เมษายน จะได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน 7,000 บาท