ใครเดือดร้อน ให้กู้ 50,000 อนุมัติไว ผ่อน1,400

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆ ที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ สำหรับสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ

ซึ่งให้กู้ยืม 50,000 ไม่ต้องใช้คนค้ำ รับเงินก้อนได้เลย

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงินให้คล่องตัว

กับเงินกู้อเนกประสงค์  วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันที วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 -1 ล้านบาท

โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบาย แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน

และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ

โดยหากกู้เ งิน 50,000 บ าท ผ่อนชำระ 60 เดือนที่เดือนละ 1,400 บาทเท่านั้น

หรือถ้ากู้ 120,000 ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 3,200 บาท

 

รายละเอียดสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ

-มีวง เงินกู้ยืม ได้ที่ 15,000 1 ล้านบ าท หรือไ ม่เกิน 5 เท่าของรายได้

-เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

-ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน

-ไ ม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ

-และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไ ม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารในการขอสินเชื่อ

-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

-สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไ ม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาคารที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-สมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที่เงิ นเดือนเข้าเพื่อโอนเงิ นสินเชื่ อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

วิธีสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืมบัวหลวงสุขใจ สามารถเดินทางไปติดต่ อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

หรือข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บ ธนาคาร กรุงเทพ